Journal of Professional Nursing

Effective HPV vaccination with Māori male students: Evaluation of a Kaupapa Māori primary health care initiative

Te whāngainga kano ārai mate mō te tona kiri tangata whai hua (HPV) ki ngā tauira tāne Māori: Te aromātai i tētahi kōkiri tiakitanga hauora tuatahi Kaupapa Māori

Hinemoa McLelland, PGDiploma RN, Rural Health Nurse, Ngāti Porou Hauora PHO, Te Puia Springs, Aotearoa New Zealand; Ngāti Porou
Jennie Harré Hindmarsh, PhD MSc (Social Policy & Social Work), Research Coordinator, Ngāti Porou Hauora PHO, Te Puia Springs, Aotearoa New Zealand
Shaun Akroyd, BA (Social Policy), Independent Researcher, Akroyd Research and Evaluation Ltd, Wellington, Aotearoa New Zealand; Ngāti Porou, Te Aitanga-a-mahaki, Ngāti Rongowhakaata

Reference:  McLelland, H., Harré Hindmarsh, J., Akroyd, S. (2021). Effective HPV vaccination with Māori male students: Evaluation of a kaupapa Māori primary health care initiative. Nursing Praxis in Aotearoa New Zealand, 37(2), 45-52. https://doi.org/10.36951/27034542.2021.023

 

 

Abstract:

Abstract
This article reports on a local multi-component initiative to improve local Human Papillomavirus (HPV) vaccination coverage of Māori male students aged 13-17 years in a rural location in Aotearoa New Zealand. The initiative was co-designed by the rural health nurse from a community clinic of the Hauora (Māori health provider) and the principal of the local area school. The intent was to improve health literacy and provide an environment to support the students to consent to vaccination. 37 of 44 students in the cohort engaged with the initiative and had their first HPV vaccination, and the coverage rate for the full course was 79%, exceeding the national target. The success of this vaccination programme led us to undertake an evaluation of the initiative which we report here. We undertook the evaluation in 2018, which included 10 key informant interviews and a group discussion with eight male students. Factors that were identified as being important in improving access to information and improving coverage rates included supporting established community relationships; shared values and vision for the community; and tailoring the initiative to achieve the “right” engagement context for male students.

Ngā ariā matua
Tā tēnei tuhinga he tuku pūrongo mō tētahi kōkiri miro-maha paetata, hei whakapiki i te pai o te kapinga whāngainga kano ārai mate mō te tona kiri tangata whai hua (HPV) ki ngā tauira tāne Māori i waenga i te 13-17 tau i tētahi takiwā tuawhenua i Aotearoa. I hoahoa tahitia tēnei kōkiri e te tapuhi hauora tuawhenua mai i tētahi pūtahi hauora, me te tumuaki o te kura tuarua o te rohe. Ko te whāinga he whakapiki i ngā pūkenga hauora, he hora horopaki tautoko i ngā ākonga kia whakaae ki te whāngainga kano ārai. 37 o ngā ākonga 44 i te kāpuinga i tomo ki te kōkiri, ā, i whāngaia ki tō rātou kano ārai mate tuatahi mō te tona kiri tangata (HPV); ko te pāpātanga kapinga mō te kaupapa katoa he 79%, kei runga kē ake i te whāinga mō te motu whānui. Nā ngā hua o tēnei hōtaka whāngainga, i whakatauria e mātou me aromātai te kōkiri nei, inā rā tā mātou pūrongo i konei. I kawea e mātou te aromātai i te tau 2018, 10 ngā uiuinga ki ngā kaiwhakaatu taketake; i haere hoki he whakawhitinga kōrero i waenga i tētahi rōpū ākonga tāne tokowaru. Ko ngā āhuatanga i tautohutia hei mea hira mō te whakapiki whāinga wāhi ki ngā mōhiotanga me te whakapiki pāpātanga kapinga ko te tautoko hononga i waenga i te hapori; ngā uara me ngā matakite e hāpainga ai e te katoa; me te āta tārei i te kōkiri kia kitea he whakaaro matua "tōtika", mā ngā ākonga tāne.

Keywords / Ngā kupu matua
HPV vaccination/ whāngainga kano ārai mate mō te tona kiri tangata (HPV); health / hauora; male students/ ngā ākonga tāne; health literacy / pūkenga Hauora; indigenous / Iwi taketake; kaupapa approach / ara kaupapa; Māori; primary health care / tiakitanga hauora tuatahi; student-centred approach / he ara hāngai ki te ākonga

Subscribe for full access to Nursing Praxis

Subscribe