Journal of Professional Nursing

Quality of care for residents who reside in the Aging in Place facilities in Hawaii: A family member perspective

Te kounga o ngā manaakitanga hunga e kaumātua haere nei i ō rātou ake kāinga noho i Hawai'i: He tirohanga nā tētahi mema whānau

Maile Harada, PhD, RN, Graduate Researcher; Registered Nurse Case Manager, Maile Case Management
Kurt Hubbard, PhD, Doctor of Occupational Therapy; Senior Dissertation Chair, College of Doctoral Studies
Polly Yeung, PhD, MSW(Appl), Associate Professor, School of Social Work

Reference:  Harada, M., Hubbard, K., & Yeung, P. (2022). Quality of care for residents who reside in the Aging in Place facilities in Hawaii: A family member perspective. Nursing Praxis in Aotearoa New Zealand, 38(1), 49-58. https://doi.org/10.36951/27034542.2022.06 

Abstract:

Abstract
Family members of residents living in long-term care facilities are important contributors to the evaluation of long-term care, leading to improved care. The aim of this study was to explore family perceptions of care and satisfaction from community-based long-term care settings in Hawaii that promoted resident-centred care through the promotion of ageing in place policies. This study builds upon a prior family satisfaction study conducted in Aoteoroa New Zealand. Eighty-two family member participants completed a 31-item Family Satisfaction Scale and answered one overall satisfaction question. The Spearman’s correlation demonstrated a positive and significant correlation (p < 0.001) between each of the domains of family satisfaction and the overall satisfaction rating. Nursing care was most strongly correlated to overall satisfaction, followed by individual patient support, family involvement, activities, cleanliness, meals, resident safety, and finally medical attention. Overall, the family members were satisfied or very satisfied with the quality of care in the Aging in Place facilities which was comparable to the work undertaken in aged care facilities in Aotearoa New Zealand. Nursing care plays a critical role in family satisfaction. The components of nursing care and how this informs family satisfaction needs to be further explored.

Ngā ariā matua
He mea taketake ngā mema whānau o te hunga noho i ngā kāinga manaaki wā roa, mō te aromātainga i aua manaakitanga wā roa, he mea hoki e piki ai te taurimatanga mō rātou. Ko te whāinga o tēnei rangahau he tūhura i ngā whakaaro o ngā whānau mō te taurima, me te hari o te tangata mō aua mahi, i tētahi kāinga taurima wā-roa i Hawai'i, e whakatairanga nei i te tiakitanga hāngai ki te hunga noho, mā te whakatairanga kaupapa here mō te kaumātua haere i tōu whare ake. Ka whai tēnei rangahau i tētahi rangahau mō te hari o te whānau i kawea i Aotearoa. Waru tekau mā rua ngā mema whānau i urupare mai, mā te whakakī i tētahi uiuinga 31 ōna tohu mō Te Inenga Hari ā-Whānau, me tā rātou whakautu i tētahi pātai kotahi mō te hari whānui tonu. Nā te ine pānga Spearman i tautohu tētahi ine pānga takatika, hira tonu (p < 0.001) i waenga i ia rohenga o te hari o te ngākau, me te hari o te whānau. Ko te take i kaha rawa te pā ki te hari nui tonu ko te taurimatanga tapuhi, whai i muri ko te tautoko ā-whānau i te tūroro takitahi, te whāinga wāhi o te whānau, ngā ngohe, te mā, ngā kai, te haumaru tangata, ā, ko te taurimatanga tākuta te whakamutunga. Mō te nuinga, i te hari, i te tino hari rānei ngā mema whānau mō te kounga o ngā manaakitanga i ngā kāinga e kaumātua haere nei te tangata i tōna whare ake, ā, ka taea tēnei te whakarite ki ngā mahi i kawea i ngā whare manaaki kaumātua tūturu i Aotearoa. He mea taketake te taurimatanga tapuhi mō te hari o te whānau. Ko ngā kōwae o te taurimatanga tapuhi, he pēhea hoki e pā ai ki te hari ā-whānau, tētahi mea tika kia tūhuratia.

Keywords / Ngā kupu matua
aged residential care/kāinga noho manaaki kaumātua; family perspectives/ngā whakaaro o ngā whānau; long-term care/ngā manaakitanga wā-roa; older adult/ngā pakeke taikaumātua; patient-centered care/ngā manaakitanga hāngai ki te tūroro; quality of care/te kounga o te manaakitanga

 

Subscribe for full access to Nursing Praxis

Subscribe