Journal of Professional Nursing

REDUCING SMOKING AMONG INDIGENOUS NURSING STUDENTS USING INCENTIVES

TE WHAKAHEKE I TE KAI PAIPA I WAENGA I NGĀ TAPUHI TANGATA WHENUA MĀ TE WHAKAMAHI WHAKAWHIWHINGA

Evelyn Hikuroa, RN, MPH, Faculty Leader Māori, Manukau Institute of Technology, Auckland, NZ

Marewa Glover, PhD, Associate Professor in Public Health, Massey University, Albany, NZ

Reference

Hikuroa, E., & Glover, M. (2017). Reducing smoking among Indigenous nursing students using incentives. Nursing Praxis in New Zealand, 33(1), 17-27.

Abstract:

Abstract

Māori nurses are seen by the nursing profession and Māori communities as key agents of change for Māori health yet they make up only a small proportion of the nursing workforce. Existing programmes to attract Māori to nursing and to support students include developing their professional identity and strengthening cultural identity. Addressing personal health issues such as smoking, is fundamental to both aspects of identity. Schools of nursing provide the ideal settng to reduce the disproportionately high rates of smoking among Māori nurses. This paper presents the results of a stop smoking trial using a financial incentive to assist Māori nursing students and a whānau (family) quit mate to quit smoking. A marae (traditional meeting place) based 24 week programme of cessation support was offered and financial incentives in the form of scholarship payments were awarded to students incrementally based on proven smoking cessation of both quit mates. Focus groups were held at 2 points in the programme with students and their quit mates and a simple questionnaire was completed by students at the end of the programme. Trying to quit smoking with a whānau member was both an enabler and barrier to cessation. Financial incentives appeared to have an effect on smoking cessation in the last 4 weeks of the programme when the larger portion of the scholarship payment was awarded.

Key words / Ngā kupu matua:

Resident-centred approach / Te whai i ngā tikanga taurima i te kaumātua i te tuatahi; ageing / te kaumatua haere; care homes / ngā whare kaumātua; quality of life/ te kounga o te noho; care satisfaction / te koa, te kore rānei e koa mō te taurima

Ngā Ariā Matua

He maha ngā āhuatanga ka tūponotia e ngā kaumātua i ngā kāinga noho wā roa, tētahi ko te kore e noho hei rangatira mō tōna ao, te memehatanga o ngā kāhui hoa, me te koa o te ngākau mō te noho i te ao nei. Hei āwhina i te hunga noho kia puritia te pai o te noho, hemea nui kia mārama ki ngā whakaaro o te hunga whaipānga mō te kounga o te taurima, hei whakapiki i tepai o te kounga. Te whāinga nui o tēnei rangahau he tūhura i te kounga o te noho me te koa, te kore rānei e koa o ngā whānau o aua kaumātua. I whakamahia he tātaritanga whakamārama, whakahāngai hoki i te taha o ngā raraunga tuarua i kohia ai i ngā kaumātua nei (N=39) mai i ētahi whare kaumātua e rua i whai i te tikanga taurima i te kaumatua ake. Ka whakakīa e ngā kaumātua tētahi tirohanga ki te kounga o te ora me tō rātou koa, kore rānei e koa, ā, ka whakakīa hoki e ō rātou whānau (N = 31) tētahi tirohanga ki te koa mō ngā mahi taurima i horaina ai e ngā whare nei. Ko te whakautu o te nuinga o ngā kaumātua i koa rātou mō te pai o tō rātou noho, tō rātou koa mō te wāhi noho me tō rātou koa whānui mō te noho i tēnei ao. Ko ngā mea e rua tino nui ki a rātou ko te mana tangata me ngā taura tangata ngā pou matua, hira rawa o te noho pai. I āhua koa anō hoki ngā whānau mō ngā ratonga i horaina i roto i ngā kāinga nei, otirā ko te mea nui ko te pai o te whakawhitiwhiti kōrero, te ao manaaki i te tangata peka atu. He mea nui ngā whakaaro o ngā kaumātua me ngā whakaaro o ō rātou whānau mō ngā kaiwhakahaere whare kaumātua e piki ai tō rātou kounga ki runga rawa. Tērā anō hoki te tini o ngā whakaaro ā-kiko hei aronga atu mā ngā kaimahi tapuhi e piki ai te kounga o te noho me ngā taura whakawhanaunga i waenga i ngā kaimahi me ngā whānau, e tāpaetia ana i tēnei pūrongo.

Subscribe for full access to Nursing Praxis

Subscribe