Journal of Professional Nursing

Attributes of an effective nurse manager in New Zealand: An analysis of nurse manager perceptions

Ngā pūmanawa o tēnei mea te kaiwhakahaere tapuhi whaitake i Aotearoa: He tātaritanga o ngā whakaaro o ngā kaiwhakahaere tapuhi

 Kerri-Ann Hughes, RN, PhD, Lecturer, Massey University, Palmerston North, NZ
Jennifer Carryer, RN, PhD, Professor, Massey University, Palmerston North, NZ
Duncan Boldy, MSc, PhD, Professor, Curtin University, Perth, Western Australia
Mark Jones, RN, PhD, Head of School, Massey University, Palmerston North, NZ
Shelley Gower, GCert HlthMgt, BA, Research Officer, Curtin University, Perth, Western Australia

Reference:  Hughes,K-A., Carryer,J., Boldy, D., Jones,M., & Gower, S. (2018).  Attributes of an effective nurse manager in New Zealand: An analysis of nurse manager perceptions. Nursing Praxis in New Zealand, 34(2), 27-37. https://doi.org/10.36951/NgPxNZ.2018.008 

Abstract:

Abstract
Increasing complexities in healthcare environments require nurse managers to be well equipped to manage change in their workplace environments. This research undertook to analyse nurse manager’s perceptions on what attributes they consider important to achieve managerial effectiveness in the New Zealand context. A quantitative study using a pre-coded survey questionnaire with 149 nurse managers was conducted in New Zealand. Surveys from New Zealand nurse managers were analysed for perceptions of desired managerial effectiveness attributes using a managerial effectiveness dimensions ranking tool. The findings indicated that the respondents rated the skills dimension as the most important dimension and beliefs and values as the least important of the four dimensions. Although there are four groups of skill dimensions ranked on perceived effectiveness, these dimensions are interdependent on each other for managerial effectiveness to occur. The different organisational contexts in which nurse managers operate influence how these skill dimensions interact and appear to impact on the perceptions and rankings of managerial effectiveness. It is important that nurse managers are equipped with tools and knowledge that enable them to manage change. This includes understanding opportunities to develop attributes considered desirable within their organisational contexts to become effective future leaders.

Ngā ariā matua
Nā te pikinga ake o te matahuhuatanga i ngā horopaki hauora, i tika ai kia whai pūkenga nui ngā kaiwhakahaere tapuhi o ēnei rā ki te whakahaere i ngā āhuatanga hurihuri o te horopaki mahi. Tā tēnei rangahau he tātari i ngā whakaaro o ngā kaiwhakahaere tapuhi ki ngā pūmanawa e whakaaro nei rātou he mea tino nui hei whakaū i te whāinga take o te kaiwhakahaere i te horopaki o Aotearoa. I kawea tētahi rangahau rahinga, mā tētahi puka i āta waeheretia i mua, i te taha o ētahi kaiwhakahaere tapuhi 149 i Aotearoa. I tātaritia ngā rangahau mai i ngā kaiwhakahaere tapuhi o Aotearoa mō ō rātou whakaaro mō ngā pūmanawa kaiwhakahaere whāinga take e hiahiatia ana, mā te whakamahi i tētahi taputapu tautohu i ngā whaitua o te tōtika o te mahi whakahaere. Ki tā ngā kitenga, e mea ana te hunga whakauru o Aotearoa ko te taha ki ngā pūkenga te tino taha matua, ā, ko te taha ki ngā whakapono me ngā kaingākautanga te mea iti rawa o ngā taha e whā.  Ahakoa e whā rawa ngā wehenga whaitua pūkenga mō te whāinga take, e ai ki ngā whakaaro, e rīraparapa ana ēnei taha e whā, arā, me pēnei anake ka puta he hua mō te tōtika o te whakahaere. Kei te āhua tonu o ngā horopaki whakahaere rerekē e mahi nei ngā kaiwhakahaere tapuhi i roto te whakatau mō te āhua o te rīraparapa o ēnei taha, te āhua nei ka pā hoki ki ngā whakaaro me ngā tautohutanga mō te tōtika o te mahi whakahaere. He mea tino nui kia whai taputapu, kia whai mātauranga hoki ngā kaiwhakahaere tapuhi, e taea ai e rātou ngā huringa te kawe. Tētahi wāhi hoki o tēnei ko te māramatanga ki ngā whāinga wāhi mō te whakapakari pūkenga e kīa ana he mea nui i ō rātou horopaki whakahaere, kia puta ai rātou hei kaihautū.

Keywords / Ngā kupu matua
Nurse manager/ Kaiwhakahaere tapuhi, skills and attributes/ngā pūkenga me ngā pūmanawa, managerial effectiveness/te whaitake o te kaiwhakahaere, quantitative/ te rangahau rahinga.

Subscribe for full access to Nursing Praxis

Subscribe