Journal of Professional Nursing

The information behaviour of health care assistants: A literature review

Te whanonga mōhiotanga o ngā kaiāwhina hauora: He arotake pukapuka

Marla Burrow, RN, CNL (AACN), MS, Lecturer, Massey University, Palmerston North, NZ
Jean Gilmour, RN, PhD, Honorary Teaching Fellow, Massey University, Wellington, NZ
Catherine Cook, RN, PhD, Senior Lecturer, Massey University, Albany, NZ

Reference:  Burrow, M. S., Gilmour, J., & Cook, C. (2018). The information behaviour of health care assistants: A literature review.  Nursing Praxis in New Zealand, 34(3), 6-17. https://doi.org/10.36951/NgPxNZ.2018.010 

 

Abstract:

Abstract
Healthcare assistants’ decision-making during direct care is clearly influenced by how information is assessed and used.  Healthcare assistants work in a variety of environments with varying degrees of supervision.  While there exists a body of literature on information behaviours for registered nurses there is little literature that focuses on healthcare assistants who are a growing population of unregistered supportive staff commonly under the supervision of registered nurses. A greater understanding of the information behaviours used by healthcare assistants is needed to support registered nurses who delegate direct care to healthcare assistants.  The aim of the review is to use the existing research literature to identify information behaviours utilised by healthcare assistants. An extensive review of domestic and international literature focused on paid caregivers and their information behaviours was conducted using the search engines Medline via Ovid, CINAHL Complete, PubMed and PsycINFO from 1980 to April 2016. The search strategy produced 17 papers. Four social contexts were represented within the literature: home health care; residential dementia care; nursing homes; and acute hospital environments. The literature was organized using typologies common to information behaviour theory and research: sense making; information as a process; information as knowledge; and information as a commodity. This review highlights the influence that situational factors and social contexts have on information behaviours and the need for research that can explicate that relationship.

He whakarāpopototanga
He mārama e kawea ana ngā whakaaro whakatau take o ngā kaiāwhina hauora e te aromatawaitanga me te whakamahinga mōhiotanga. Mahi ai ngā kaiāwhina hauora i ētahi horopaki maha, he rerekē ngā ritenga tirotiro, whakahaere i a rātou. Ahakoa kua puta kē ētahi tuhinga maha mō ngā whanonga mōhiotanga o ngā tapuhi rēhita, he iti noa ngā pukapuka e arotahi ana ki ngā kaiāwhina hauora, he taupori e tupu ana o ngā kaimahi rēhitakore e mahi tautoko ana, i raro i ngā tohutohu o ngā tapuhi rēhita e mahi tautoko ana, mō te nuinga. He mea pai kia whakapikia te māramatanga o te katoa ki ngā whanonga mōhiotanga e whakamahia ana e ngā kaiāwhina hauora, hei tautoko i ngā nēhi rēhita e toha nei i te āwhina hāngai ki ngā kaiāwhina tiaki
hauora. Ko te whāinga o te arotake kia whakamahia te rangahau pukapuka o nāianei hei tautohu i ngā whanonga mōhiotanga e whakamahia ana e ngā kaiāwhina hauora.  I kawea tētahi tirohanga whānui o ngā pukapuka ā-motu, ā-ao hoki e arotahi ana ki ngā kaitaurima e utua ana me ō rātou whanonga mōhiotanga e ngā pūkaha rapu Medline via Ovid, CINAHL Complete, PubMed me PsycINFO mai i 1980 tae noa ki Āperira 2016. 17 ngā pukapuka i puta i te rautaki rapu. E whā ngā horopaki pāpori i whakaahuatia i ngā pukapuka nei; te tiaki hauora i te kāinga; te tiaki i te tangata i ngā kāinga mate wareware; i ngā whare kūmanu, me ngā horopaki tiaki mate taumaha i te hōhipera. I whakaritea ngā pukapuka i runga anō i ngā momo mahi e kitea ana i te nuinga o ngā ariā me ngā rangahau whanonga mōhiotanga; te kimi māramatanga; te mōhiotanga hei tukanga; te mōhiotanga hei mātauranga; me te mōhiotanga hei taonga hokohoko. Tā tēnei arotake he whakamārama i te awe o ngā āhuatanga o ia wāhi, o ngā horopaki pāpori hoki ki ngā whanonga mōhiotanga, me te hiahia mō ētahi rangahau hei whakamārama i taua whanonga.

Keywords / Ngā kupu matua
Healthcare assistants/ Ngā kaiāwhina taurima hauora, information behaviour/te whanonga mōhiotanga, literature review/ te arotake pukapuka, social contexts/ ngā horopaki pāpori

Subscribe for full access to Nursing Praxis

Subscribe