Journal of Professional Nursing

An integrative review of nurse-led virtual clinics

He arotakenga hanumi i ngā tari hauora mariko nā te tapuhi i ārahi

Sandra Almeida, RN, MHPrac (Nursing), Auckland Hospital, Auckland, NZ
Jed Montayre, RN, MN, DipTchng, PhD, Lecturer, Auckland University of Technology, Auckland, NZ

Reference:  Almeida, S., & Montayre, J. (2019). An integrative review of nurse-led virtual clinics. Nursing Praxis in New Zealand,  35(1), 18-28. https://doi.org/10.36951/NgPxNZ.2019.003

Abstract:

Abstract
Nurse-led virtual clinics are planned contact by a nurse to a patient for the purposes of clinical consultation, advice and treatment planning. It is a promising innovation yet to be fully utilised within models of health service delivery. Despite the increasing popularity of virtual clinics, there is still a very limited understanding of how this platform could be fully integrated as part of day-to-day nursing practice in the future. This integrative review aimed to examine nurseled virtual clinic follow-up within chronic care services, particularly on clinical utility and clinical outcomes. An extensive literature search was undertaken from online databases: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medline, PubMed, Science Direct, Ovid, Scopus and Google Scholar. Publications written in English on nurse-led virtual clinics for chronic or long-term conditions were included. A total of 43 articles published from 2000 to 2015 were initially found. Twelve articles satisfied the inclusion criteria and were selected for review. Three main themes were identified: technical aspects of nurse-led virtual clinics, outcomes of nurse-led virtual clinics, and the future application of nurse-led virtual clinics within the health industry. Results from studies indicate that nurse-led virtual clinics are patient-centred, cost effective and provide efficient delivery of care. Nurse-led virtual clinics have potential to effectively respond to increasing demands and pressures within New Zealand health care services.

Ngā ariā matua
Ko tēnei mea te tari hauora mariko nā te tapuhi i ārahi he tūtakinga ka āta whakaritea e tētahi tapuhi me tana tūroro mō ngā take āwhina tūroro, tohutohu, me te whakamahere mahi whakaora. He tikanga hou tino pai tēnei ki te titiro atu, ā, kāore anō kia tino whakamahia i roto i ngā momo huarahi whakarato taurimatanga hauora. Ahakoa e piki whakarunga ana te pīrangi o te ao whānui ki ngā tari hauora mariko, he iti noa te māramatanga o te tini o te tangata ki ngā huarahi e taea ai tēnei huarahi te haumi mai ki ngā ritenga mahi tapuhi o ia rā, ā ngā rā e tū mai nei. Te whāinga ia o tēnei arotake haumi he tirotiro i te whāinga i te tūroro i ngā rā o muri mai e te tapuhi i roto i ngā ratonga taurimatanga māuiui ngau-roa, me te aronui anō ki te whāinga tikanga, me te whāinga hua mō te tūroro. I mahia tētahi rangahau whānui tonu i ngā pātengi raraunga tuihono nei: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medline, PubMed, Science Direct, Ovid, Scopus me Google Scholar. I uru ki roto ētahi tuhinga reo Ingarihi mō ngā tari hauora mariko nā te tapuhi i ārahi mō ngā māuiui ngau-roa, wā roa rānei.  E 43 ngā tuhinga i kitea mai i te tau 2000 ki 2015, i te tuatahi. Tekau mā rua ngā tuhinga i whakaaetia i raro I nga paearu whakauru, ā, i kōwhiria hei arotake. E toru ngā ia matua i tautohutia: ngā āhuatanga hangarau o ngā tari hauora mariko nā te tapuhi i ārahi, ngā putanga o ngā tari hauora, me te wāhi ki ngā tari hauora mariko nā te tapuhi i ārahi i roto i te ahumahi hauora mō ngā rā kei te tū mai. I kitea ko ngā hua mai i ngā tirohanga ko tēnei mea te tari hauora mariko nā te tapuhi i ārahi, he arotahi tika atu ki te tūroro, he ngāwari te utu, he kamakama ki te hora taurimatanga. He nui tonu ngā painga o ngā tari hauora nā te tapuhi i ārahi hei huarahi whakatutuki i ngā hiahia me ngā tāpokopokotanga o ngā ratonga hauora o Aotearoa.

Keywords / Ngā kupu matua
nurse-led virtual clinics / ngā tari hauora nā te tapuhi i ārahi; integrative review / te arotake hanumi; nurse-led follow-up / te whāinga i te tūroro i ngā rā o muri mai e te tapuhi; New Zealand/ Aotearoa

Subscribe for full access to Nursing Praxis

Subscribe